Wat is een expander-ondersteunde haarlijnverlaging?

Een haarlijnverlaging met behulp van een expander is een procedure waar twee operaties voor nodig zijn. Tijdens de eerste operatie wordt er een ballon onder de hoofdhuid geplaatst die in de daaropvolgende weken geleidelijk wordt gevuld om de hoofdhuid op te rekken. Tijdens de tweede operatie wordt de haarlijn naar voor gebracht tot op de gewenste positie.

De voordelen van een expander-ondersteunde haarlijnverlaging

 • De haarlijn kan ver naar voor gebracht worden.
 • Het resultaat is natuurlijker dan met haartransplantaties aangezien de dichtheid van het haar overal hetzelfde is.

De nadelen van een expander-ondersteunde haarlijnverlaging

 • De ballon wordt gedurende een periode van acht weken gevuld.
 • Cosmetisch ongemak tijdens de laatste drie weken van de expansie. De zwelling die door de expansie wordt veroorzaakt kan normaal gesproken goed verborgen worden met een sjaal of hoed.
 • Er zijn twee operaties nodig.
 • In zeldzame gevallen moet de expander verwijderd worden en kan de haarlijn minder ver naar voor gebracht worden dan waar men in eerste instantie op gehoopt had.

Hoe werkt een expander-ondersteunde haarlijnverlaging?

 • Huidexpansie is een veel voorkomende chirurgische ingreep om extra huid te creëren door gecontroleerde mechanische oprekking.
 • Weefselexpansie is een veel voorkomende chirurgische ingreep om extra huid te creëren door gecontroleerde mechanische oprekking. Er wordt extra huid gecreëerd die dezelfde kleur, textuur en dikte heeft als het omringende weefsel terwijl het risico van littekens en infecties geminimaliseerd wordt. Weefselexpansie is in eerste instantie ontwikkeld om brandwonden en verwondingen waarbij aanzienlijk huidverlies optreedt te helen.
 • Het gebruik van deze techniek bij haarvervangingsingrepen heeft spectaculaire resultaten opgeleverd omdat dankzij deze techniek een aanzienlijk oppervlak bedekt kan worden in een relatief korte tijd. Het apparaat wordt in een periode van enkele weken (meestal tussen de zes en acht weken) geleidelijk aan met zout water gevuld, waardoor de huid uitzet en nieuwe huidcellen aanmaakt. Haardragend weefsel kan tot twee keer het oorspronkelijke oppervlak worden opgerekt zonder een merkbare vermindering in haardichtheid. Wanneer de huid onder het haar voldoende opgerekt is, wordt een volgende ingreep uitgevoerd om de geëxpandeerde huid over het aangrenzende kale gedeelte heen te trekken.
 • Bijna elke verlaging van de haarlijn is mogelijk.

Wie is een goede kandidaat voor een expander-ondersteunde haarlijnverlaging?

 • Vrouwen met een zeer hoog voorhoofd die een aanzienlijke verlaging nodig hebben

Wie is geen goede kandidaat voor een expander-ondersteunde haarlijnverlaging?

 • Patiënten met een extreem onelastische huid.
 • Patiënten die niet in staat zijn om instructies nauwgezet op te volgen

Hoe bereidt u zich voor op een expander-ondersteunde haarlijnverlaging?

Er is geen speciale voorbereiding nodig.

Hoe wordt een expander-ondersteunde haarlijnverlaging uitgevoerd?

De eerste operatie

 • De operatie wordt uitgevoerd onder algemene verdoving.
 • Tijdens de eerste operatie wordt de expander – die vorm heeft van een croissant – onder de haardragende huid ingebracht en gevuld tot een volume van 120 ml bereikt is. Dr. van de Ven heeft zijn eigen expander en instrumenten voor de plaatsing ervan ontwikkeld, waardoor hij de haarlijn soms wel tot 10 cm kan opschuiven (afhankelijk van hoe los de hoofdhuid van de patiënt is).

Expansieperiode: zes tot acht weken

 • De ballon wordt geëxpandeerd door injecties met een zoutoplossing gedurende een periode van zes tot acht weken, afhankelijk van hoeveel de haarlijn verlaagd moet worden. De injectiekoepel bevindt zich niet onder hoofdhuid maar hangt naast het oor, zodat de patiënt hem zelf kan vullen.
 • Tot aan het einde van de vulperiode is er een bult zichtbaar onder de haardragende hoofdhuid. Als de huid los genoeg is, wordt de expansie door de patiënt goed verdragen. Er is echter wel een cosmetisch ongemak in de laatste drie weken van de expansie. De door de expansie veroorzaakte zwelling kan normaal gesproken goed verborgen worden met een sjaal of hoed.

Belangrijke waarschuwing: Tijdens de expansieperiode is het van het grootste belang dat de patiënt goed naar het eigen lichaam luistert en de stopt met de expansie wanneer er ernstige pijn optreedt. De patiënt moet de huid boven de expander dagelijks door een vriend of familielid laten inspecteren op extreme bleekheid. Extreme bleekheid is een teken dat de bloedtoevoer naar de huid boven de expander onvoldoende is en dat de expansie tijdelijk onderbroken moet worden. Indien u dat niet doet, bestaat er een ernstig risico op huidnecrose (afsterven van de huid), wat leidt tot huidperforatie en soms zelfs tot het naar buiten komen van de expander. Na een onderbreking van één of twee dagen kan de patiënt het vullen hervatten. Als er meerdere onderbrekingen nodig zijn, kan dit betekenen dat de tweede operatie, de feitelijke haarlijnverlaging, uitgesteld moet worden. Het is belangrijk dat de patiënt dit uitstel accepteert en niet probeert de procedure te forceren aangezien het risico dat de complicaties hierboven vermeld dan daadwerkelijk optreden groot is. Als u ernstige pijn blijft hebben, kan het zijn dat de chirurg en de patiënt moeten accepteren dat de patiënt geen goede kandidaat is voor expansie, en dat de expander verwijderd moet worden en de haarlijn minder ver naar voor gebracht kan worden dan in eerste instantie gehoopt.

Tweede operatie

 • De tweede operatie wordt eveneens verricht onder algemene verdoving. Tijdens deze tweede en tevens laatste operatie wordt de expander verwijderd en de geëxpandeerde haardragende hoofdhuid naar voor gebracht. Die vervangt dan het bovenste deel van het hoge voorhoofd of de brede inhammen. Met deze procedure kunnen we de haarlijn tot tien cm verplaatsen en brede inhammen opvullen. De procedure van deze haarlijnverlagende operatie is in principe dezelfde als die van een haarlijnverlaging zonder expander.

Hoe ziet het gemiddelde behandelingsplan voor een expander-ondersteunde haarlijnverlaging eruit?

Een haarlijnverlaging in twee stappen omvat twee procedures van één dag als poliklinisch patiënt plus de expansie die naar schatting zes tot acht weken duurt. Bij patiënten van wie de hoofdhuid maar weinig los zit, kan dit tot drie maanden duren.

Wat kunt u verwachten en moet u doen tijdens de herstelperiode na een expander-ondersteunde haarlijnverlaging?

 • De dag van de eerste ingreep— Op de dag van de ingreep en de dag erna kunt u lichte pijn voelen of wat ongemak ervaren dat gemakkelijk verholpen kan worden met de pijnstillers die wij u meegeven.
 • De eerste week—Tijdens de eerste week kan er een lichte zwelling optreden en wat blauwe plekken, maar die vallen niet zo op.
 • Tijdens de expansieperiode—Een week nadat de expander werd geplaatst, kan de patiënt beginnen met de expansie. Het doel is om 20 ml zoutoplossing per dag te injecteren. Dit kan naar voorkeur van de patiënt verdeeld worden over één tot vier injecties per dag. Hoe meer injecties per dag, hoe kleiner het volume per injectie en dus ook hoe minder pijnlijk de injecties zijn. Normaal gesproken wordt één injectie van 20 ml per dag in het begin goed verdragen door de patiënt, maar als de expander na een paar weken voller raakt kan het de voorkeur verdienen om over te stappen op twee tot vier injecties per dag. Belangrijk: Er is geen haast! Als er ernstige pijn optreedt, moet u het rustiger aan doen! Indien u dat niet doet, kunnen er huidperforaties optreden.
 • De tweede ingreep—Het herstel na de tweede operatie is hetzelfde als bij de haarlijnverlaging zonder expansie.

Wat zijn de risico’s van een expander-ondersteunde haarlijnverlaging?

 • Verschuiven van de expander—Dit gebeurt weleens, vooral wanneer de patiënt altijd op dezelfde kant slaapt, maar dit heeft weinig gevolgen
 • Huidnecrose—Huidnecrose zou niet mogen voorkomen als de patiënt nauwgezet onze instructies opvolgt.
 • Infectie—Infecties hebben zich bij patiënten van dr. van de Ven nog niet voorgedaan. Het is wel zo dat hoe langer het expansieproces duurt, hoe groter het risico (in theorie).
 • Tijdelijk verspreid haarverlies—Dit is een logisch gevolg van de verminderde bloedtoevoer die veroorzaakt wordt door de druk die uitgeoefend wordt door de expander.
 • Onopzettelijke huidperforatie door chirurg tijdens het losmaken van de huid—Dit kan ertoe leiden dat er onvoldoende huidexpansie mogelijk is aangezien de perforatie dan ook geëxpandeerd zou worden. Dit zou als gevolg kunnen hebben dat de expander naar buiten komt.

Hoe lang kan ik verwachten dat het resultaat van expander-ondersteunde haarlijnverlaging blijft?

Het resultaat is blijvend.

Cookiebeleid
Deze website maakt gebruik van cookies. Om meer te vernemen over het gebruik van deze cookies, klik hier. Als u verder surft, geeft u o2 Clinic toelating om deze cookies te gebruiken. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website.