Wat is lipofilling?

Lipofilling (ook wel structurele vettransplantatie genaamd) is ondertussen een algemeen geaccepteerde techniek. Het maakt gebruik van de patiënt haar eigen vet als een permanent vulmiddel om zachte weefsels in volume te doen toenemen. Het vet wordt via kleine incisies geoogst met dunne canules door middel van conventionele liposuctie. Na wassen en filtratie worden de geïsoleerde vetcellen in het gebied/de gebieden met een tekort aan volume geïnjecteerd. Naast het toevoegen van volume, vermindert de transplantatie van microvet littekenvorming en verbetert de kwaliteit en elasticiteit van de bovenliggende huid. Het werkingsmechanisme is nog niet helemaal duidelijk maar deze techniek heeft zijn veiligheid en effectiviteit door herhaalde klinische toepassing bewezen.

Lipofilling wordt gebruikt voor het vergroten van het volume van zachte weefsels, verbeteren van de lichaamscontouren, gezichtsverjonging, gezichtsreconstructie (bijv. de ziekte van Romberg) en borstoperaties (zowel reconstructief als esthetisch).

Een ander woord voor deze procedure is autologe vettransplantatie.

Voordelen

 • Verbetering van zowel de ontvangende plek als de plek waar het vet vandaan gehaald wordt.
 • Het vet dat de transplantatie overleeft is permanent.
 • Een compleet natuurlijk materiaal.
 • Poliklinische ingreep, minimaal ongemak en een kort herstel.
 • Minimaal ingrijpend met een laag risico van complicaties.
 • Kleine littekens op de donor plek en geen extra littekens op de ontvangende plek.
 • Verbetert de kwaliteit van de bovenliggende huid. Dit kan van bijzonder belang zijn bij gezichtsverjongende ingrepen.

Nadelen

 • Meerdere ingrepen kunnen noodzakelijk blijken.
 • Lipofilling is niet mogelijk als u heel erg dun bent.
 • Hormonale- en gewichtsschommelingen kunnen verantwoordelijk zijn voor toekomstige toenames of afnames in volume van het getransplanteerde vet.

Hoe werkt lipofilling?

Eerst wordt er een hoeveelheid lichaamsvet weggenomen van een plek ergens in uw lichaam, meestal uit de buik of de binnenkant van uw bovenbenen. Daarna wordt dit vet gewassen met een zoutoplossing en in het ontvangende gebied geïnjecteerd met zeer dunne canules of naalden die speciaal voor dit doel ontworpen zijn.

Wat kan lipofilling voor u doen?

Lipofilling kan helpen volume te vergroten en herstellen. Vet verdwijnt in toenemende mate naarmate we ouder worden. Vettransplantatie kan het verloren volume herstellen of zelfs contouren creëren die eerder niet bestonden.

Het is ook gebleken dat vettransplantaties een positief, verjongend effect op een oudere of beschadigde huid hebben. De cellen in vettransplantaties zijn in staat beschadigd weefsel te ‘repareren’ en waarschijnlijk stimuleren ze de huidcellen stoffen aan te maken die de huidelasticiteit en de afzetting van essentiele structurele eiwitten verhogen.

Wie is een goede kandidaat voor lipofilling?

 • Iedereen die een volumetekort heeft in enig deel van het lichaam. De persoon moet over genoeg vet beschikken om het tekort aan te kunnen vullen.

De gebieden waar lipofilling het meest wordt toegepast

 • Lippen
 • Wangen
 • Rond de ogen
 • Nasolabiale plooien (plooien die van de neusvleugels naar de mondhoeken lopen)
 • Borsten

Wie is geen goede kandidaat voor lipofilling?

 • Mensen die aan anorexia lijden of atleten waar überhaupt geen vet voor een transplantatie gevonden kan worden.
 • Mensen met een sterk fluctuerend gewicht. Wanneer ze sterk in gewicht toenemen kan het getransplanteerde vet in volume toenemen en omgekeerd.

Hoe bereidt u zich voor op lipofilling?

Er is geen specifieke voorbereiding op deze ingreep.

Het heeft geen zin te proberen voor de operatie zwaarder te worden door meer te eten dan normaal. Dit zorgt niet voor een toename van het aantal vetcellen, het voegt alleen volume toe aan de bestaande vetcellen. Dit extra volume gaat snel weer verloren zodra de inname van calorieën weer genormaliseerd wordt.

Hoe wordt lipofilling uitgevoerd?

 • Lipofilling kan onder plaatselijke of algehele verdoving plaatsvinden. Plaatselijke verdoving wordt alleen gebruikt wanneer slechts geringe hoeveelheden vet nodig zijn. Als het met andere ingrepen wordt gecombineerd wordt meestal algehele verdoving toegepast.
 • De donor plek wordt altijd behandeld met een mengsel van lokale verdoving en adrenaline om post-operatief ongemak en kneuzing te verminderen.
 • Liposuctie—Het vet kan door middel van liposuctie uit elk deel van het lichaam weggenomen worden waar voldoende vet aanwezig is, in de meeste gevallen is dat de buik of de bovenbenen, maar het kan ook uit de binnenkant van de knieën, de dijen, de billen, de buik of de ‘love handles’ gehaald worden.
  Nadat lokale verdoving op de betreffende plek is geïnjecteerd, wordt een hele kleine incisie gemaakt en het vet opgezogen met behulp van een stompe naald met meerdere openingen en een speciaal zuigpompje. De kleine incisie wordt met een oplosbaar steekje gesloten.
 • Filtratie—Het vet wordt gewassen en gefilterd om bloed, olie en plaatselijke verdoving van de vetcellen te scheiden.
 • Injectie van het vet—Als het onder plaatselijke verdoving gebeurt wordt het ontvangende gebied met een minimale hoeveelheid van een plaatselijke verdoving ingespoten waarna de vetcellen met zeer dunne canules worden geïnjecteerd. Als de ingreep onder algehele verdoving plaatsvindt wordt er geen plaatselijke verdoving ingespoten omdat men heeft geconstateerd dat het plaatselijke verdovingsmiddel een negatief effect heeft op het overlevingspercentage van het geïnjecteerde vet. De kunst van de vettransplantatie is om met iedere gang van de canule slecht een zeer kleine hoeveelheid vet te injecteren. Op deze manier wordt het getransplanteerde vet in direct contact met het omringende weefsel gebracht waardoor het voor de bloedvaten mogelijk wordt zeer snel in de vetcellen te groeien. Dat is de manier waarop het vet kan overleven.
 • MAFT-pistool—Voor de injectie van het vet gebruiken wij het MAFT-pistool. Dit is een innovatief instrument ontwikkeld door Dr Lin uit Taiwan. Het maakt een gelijkmatige en precieze injectie van bijzonder kleine druppels vet mogelijk met een diameter van slechts één millimeter. Het is bewezen dat dit de optimale diameter voor het overbrengen van de vetdruppels is.
 • De hoeveelheid vet die overleeft is afhankelijk van het deel van het lichaam waar het in geïnjecteerd wordt en verschilt van persoon tot persoon. Bij de lippen hebben wij de indruk dat na 6 maanden gemiddeld 50 procent van het geïnjecteerde vet nog aanwezig is.
 • Tijdens de operatie wordt enigszins overgecorrigeerd.
 • Na zes maanden kunnen we spreken van een definitief resultaat omdat we daarna niet veel verandering meer zien. Hoe het getransplanteerde vet zich in de komende jaren/decennia zal gedragen is nog niet bekend. Het is echter waarschijnlijk dat het normale verouderingsproces door zal gaan en dat het vet langzaam verdwijnt. Maar we verwachten ook dat het verschil dat de transplantatie gemaakt heeft bijzonder langdurig zal zijn.
 • Na 6 maanden kan, indien noodzakelijk, een volgende vettransplantatie worden uitgevoerd totdat het gewenste effect is bereikt. Ongeveer 20 procent van onze patiënten hebben een tweede behandeling nodig.

Hoe ziet het gemiddelde lipofilling behandelingsplan er uit?

Als een op zichzelf staande behandeling word de behandeling poliklinisch verricht.

Wat kan ik verwachten en doen tijdens de herstelperiode na lipofilling?

 • Zwelling—Direct na de operatie kan het geïnjecteerde gebied opgezwollen en gekneusd zijn. In het begin zal de correctie er nogal overdreven uitzien. We overcorrigeren over het algemeen, hetgeen inhoudt dat meer vet wordt geïnjecteerd dan eigenlijk nodig is. Dat doen we omdat ongeveer 50 procent van de getransplanteerde vetcellen niet overleven.
 • Zo’n week tot tien dagen na de operatie zult u zich zeker genoeg voelen om naar buiten te gaan en uw normale, sociale leven weer op te pakken. Als zich blauwe plekken hebben ontwikkeld, kunnen die iets langer zichtbaar blijven, maar die kunt u met een goede concealer goed verbergen.
 • Na zo’n 3 weken zijn ongeveer 80% van de blauwe plekken en zwellingen verdwenen.
 • Na 4 maanden heeft u een goede indruk van wat het uiteindelijke resultaat na 6 maanden zal zijn.

Andere veel voorkomende nawerkingen

 • Ongemak
 • Voorbijgaande gevoelloosheid (duurt een aantal dagen – weken)
 • Kneuzing

Correctie

Een tweede sessie kan noodzakelijk zijn om een eventueel tekort aan volume aan te vullen. Het overleven van vetcellen is afhankelijk van vele factoren. Uw lichaam neemt zelf op natuurlijke wijze vet op, en daarom moet de chirurg in eerste instantie te veel vet injecteren. Het slagingspercentage kan behoorlijk variëren. Er wordt altijd een bepaalde hoeveelheid vet weer door het lichaam geabsorbeerd en soms is maar een bepaald percentage blijvend, hoewel nieuwe technieken een steeds langere levensduur laten zien.

Als u in de toekomst zwaarder wordt

Als u na de vettransplantatie aanzienlijk zwaarder wordt kan dat zichtbaar zijn in het behandelde gebied.

Wat zijn de risico’s van lipofilling?

Algemene complicaties

 • Hematoom (<1%) hetgeen mogelijk een chirurgische ingreep vereist
 • Wondinfectie (<1%)
 • Seroom (<5%)

Complicaties die specifiek zijn voor deze ingreep:

 • Re-absorptie van vet waardoor een aanvullende operatie nodig is

Hoe lang kan ik verwachten dat het resultaat van lipofilling duurt?

Hoe het getransplanteerde vet zich in de komende jaren/decennia zal gedragen is nog niet bekend. Het is echter waarschijnlijk dat het normale verouderingsproces door zal gaan en dat het vet langzaam verdwijnt. Maar we verwachten ook dat het verschil dat de transplantatie gemaakt heeft heel lang zal duren, zo niet voor altijd.